Czego można oczekiwać od rynku

Moje oczekiwania obrocie instrumentami)

Wartości, na którym będę zamknąć wcześniej otwartej pozycji

na fortach

RTS - blisko Wstrzymywacz 112500 100 000

na NYSE

GDX - blisko otworzyć Długa od 21 do 26

NKE - zamknąć otwarte długo w części 2. Pierwszy 50% do 60, drugi 50% 65

Otwartych pozycji opcjonalne konstrukcje syntetyczne, więc mogę czekać spokojnie osiągnąć wartości bez żadnych dodatkowych nerwów. A jeśli coś pójdzie nie tak i nowe wartości będą manifestować goli odbudować strukturę.