WYJŚCIE 01 września - Święto Pracy (Labor Day)

WYJŚCIE, 1 września, wszystkie rynki są zamknięte. Święto Narodowe Święto Pracy.