Lotność

Zmienność (zmienność) - pokazuje miarę jedności zainteresowanych instrumentu jego oczekiwania.

Historyczna zmienność - średnia wartość odchylenia instrumentów finansowych, obliczona na podstawie historycznych danych na temat jej wartości w różnych momentach.

Wzór do obliczania lotność

Gdzie

Licznik wzorze - jest średni bezwzględny dzienna cena akcji;

Okres - przedział czasu, którego zmienność jest konieczne, aby wiedzieć.

Im mniejsza zmienność - bardziej stabilne i pewniejsze szczególności bezpieczeństwo. Im wyższa zmienność - tym bardziej zakres przewidywanych wahań cen akcji.