Wskaźnik techniczny względna Vigor Index (RVI) [Oscillator]

indeks względny wesołość (względny Vigor Index, w skrócie jako RVI) - techniczny typu wskaźnik oscylator (wskazuje wykupienia i wyprzedania poziomów), w oparciu o teorię, że rosnący rynek, cena zamknięcia jest zwykle wyższa niż cena otwarcia i vice versa za wadę. Indeks Wigoru Względnego odzwierciedla pozycję ceny na koniec okresu.

Jest to standardowy wskaźnik terminala handlowego MetaTrader.

Za pomocą wskaźnika technicznego RVI

Aby znormalizować wskaźnik RVI do codziennej korytarza handlu, zmian Cena dzielona przez maksymalną przedziale cenowym intraday. Dla najbardziej efektywnej płynności obliczeń stosuje się prostą średnią ruchomą . Optymalny okres to 10.

Aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości skonstruowania linii sygnału 4-okresu symetrycznie ważoną średnią ruchomą wartości wskaźnik względnego energią . Jeśli linie przecinają się, to sygnalizuje możliwość kupowania lub sprzedaży.

Wzór do obliczania indeksów wskaźnik RVI

RVI = (CLOSE otwarcie) / (High-niska)

gdzie

- OTWÓRZ - cena otwarcia;
- HIGH - maksymalna cena;
- Niska - cena minimalna;
- ZAMYK - cena zamknięcia.