Specjalne konto

Szczególną uwagę - rachunek bankowy przeznaczony dla określonego zakresu działalności, możliwość spędzenia z którym ograniczone. Bank może automatycznie wypłacić środki z rachunku specjalnego przekazując pieniądze na konta innych klientów banku, jeśli jest to przewidziane w warunkach utworzenia specjalnego konta. Specjalny konto jest najczęściej używany dla płatności handlowych: dostawca składa wniosek do banku o pewnej kwoty pieniędzy, a następnie dostarcza towar do konsumenta.

Szczególną uwagę - jej znaczenie w gospodarce

Pierwsza wartość jest specjalne konto - przyspieszenie prowadzenia operacji handlowych. Z konwencjonalnymi płatności rachunków dla handlu przeprowadzone w czterech etapach: usługodawca wymaga pieniędzy, klient przekazuje informacje do banku, bank przekazuje pieniądze, wówczas dostawca dostarcza towar. Jeżeli istnieje specjalny dostawcy konta składa wniosek bezpośrednio do banku, przyspiesza:

Drugie znaczenie - perspektywa szczególny popyt wzrasta konta, co daje dodatkowy dochód w systemie bankowym. Banki pobierają odsetki od środków, które są przenoszone z jednego konta na drugie, biorąc pod uwagę skalę handlu przychody banku są znaczące. Pomoc dla banków, według ekonomistów, doprowadzi do pozytywnego rozwoju gospodarki narodowej.

Trzecia wartość - rachunek specjalny wzmocnić zaufanie między dostawcą a odbiorcą towaru, prowadzi do poprawy stosunków handlowych. Ponadto, automatyzacja procesu sprzedaży sprawia, że ​​możliwe jest zmniejszenie personelu odpowiedzialnego za zarządzanie kontem i spędzają mniej czasu na rachunkowości.

Czwarta wartość - specjalny rachunek zapewnia szybką dostawę produktów, ponieważ nie tracić czasu czekając na odpowiedź do potrzeb każdej jednostki gospodarczej. Rezultat - przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.