Sprzedaży (przychodów)

wskaźnik zarobków - najważniejszą cechą każdej firmy. Sprzedaży (przychodów) Jest to wskaźnik zapotrzebowania na towary lub usługi firmy.

Sprzedaż (Revenue) = Przychody/Sales Amount

wartość TTM dla tego wskaźnika oznacza, że ​​indeksy są obliczane przez ostatnie 12 miesięcy.

Wszelkie wpływy ze sprzedaży towarów lub usług są zaliczane do przychodów. Co jest Dochody w księgowości?

Jest to dochody uzyskane w wyniku działalności operacyjnej.

Reszta może być klasyfikowane jako pozostałe przychody finansowe muszą być przedstawione bez podatku VAT.

Dochody (przychody) można nazwać synonimiczne sprzedaży (sprzedaży), ale należy upewnić się, że jest to wymienione w sprawozdaniu finansowym. W niektórych przypadkach, przychód jest rozpoznawany jako „sprzedaż netto”, a nie „sprzedaży”, czyli postać odzwierciedla sprzedaży w świetle deklaracji i zniżki. Tak więc, jeśli saldo kwot wskazanych w sprzedaży, to nie oznacza, że ​​pieniądze od nich

rzeczywiście przyszedł do konta firmowego rozliczenia. W szczególności, w przypadku transakcji barterowych pieniędzy nie jest odzwierciedlone w księgach spółki.

W źródłach zachodnich, wraz z Revenue okresie często spotykanych redukcji obrotach, jak również pod względem przychodów ze sprzedaży lub przychodów ogółem. Obroty firm z Wielkiej Brytanii jest bardzo powszechne określenie obrotów.