PeriodAdaptiveMA - Adaptacyjne Średnie - wskaźnik tendencji forex

Każdy wie, że średnie ruchome, wskaźniki te stanowią podstawę dla wielu systemów trendów. średnia Adaptacyjne lub PeriodAdaptiveMA ma taką samą funkcję, ale jest przywiązany do początku wybranego okresu.

Podstawowym wskaźnikiem parametr PeriodAdaptiveMA - LargeTF, czasowe, które jest brane jako podstawa. Otwarcie nowej świecy w tym terminie będzie punktem wyjścia dla tworzenia wartości średniej adaptacyjnego od początku.

LargeTF może przyjmować różne wartości. Należy wziąć pod uwagę, że nie będzie działać, gdy prąd ramy czasowe, większa lub równa ramy czasowe LargeTF, PeriodAdaptiveMA wskaźnikiem tego, co przedsiębiorca zostanie poinformowany specjalną wiadomość.

Komentarz ForTrader. org : wskaźnik jest raczej ciekawa interpretacją standardu MA. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost liczby barów odczytów PeriodAdaptiveMA będzie znacząco różnić.

Wskaźnik pobierania PeriodAdaptiveMA