Strefa wykupienia

wykupienia strefa - jednym z kluczowych pojęć technicznych kursów analizy prognozowania, która jest poziom cen, który po pokonaniu oddolnie główne cytaty już spekulacyjnego komponentu.

Technicznie może to być wyjaśnione przez nagromadzenie dużej liczby transakcji kupna instrumentów finansowych na rynku, gdy harmonogram rozpoczyna się gwałtowny wzrost, nie poparte fundamentami.

Przez rozkład przejściowego handlowego w strefie wykupienia jest jednym z sygnałów zmiany nastrojów rynku w przeciwnym kierunku.