Nowoczesny przedsiębiorca, kim on jest? co powinno być?

Dzień dobry wszystkim!

Często, gdy istnieją dwa lub więcej podmiotów gospodarczych zaczynają dyskutować handlowych i innych stylów, które skutecznie we wzorcach handlowych, dyscypliny, strategii, innym charakterze, lub coś innego.. i każdy chce przekonać innych, że miał lepsze zrozumienie rynku i Transakcji zbyt.. Czytaj lub słuchanie handlowców sobie sprawę, że wszyscy na prawej stronie, który następnie przystępuje jeden, do siebie.

Nie może mnie sam, ale ktoś inny będzie ciekawy wiedzieć, jakie są główne kryteria nowoczesnego przedsiębiorcy muszą posiadać nową formację, co to jest? omówmy, myślę, że będzie pomocny dla nas wszystkich, a my bierzemy na siebie..

Dziękuję wszystkim z góry i powodzenia!!!