Rynek funduszy federalnych

US niezabezpieczone kolei do jednego roku kredytów na rynku funduszy federalnych. On jest rynek międzybankowy, jej kapitał obrotowy utworzone kosztem rezerw, które gromadzą Reserve Banks of America. Banki Rezerwy Federalnej zapewnienia krótkoterminowych pożyczek państwowych kosztem oszczędności publiczne i rezerw, więc stanie bez żadnych dodatkowych gwarancji, pożyczek dla banków prywatnych.

Na rynku funduszy federalnych udziela kredytów krótkoterminowych z powodu braku zabezpieczenia bankowego. Przeznaczenie rezerwy mogą służyć potrzebę poszerzenia zakresu usług bankowych, tworzenie kapitału zapasowego i pokrycie bieżących zobowiązań.