Fundusze rynku

Krajowy rynek charakteryzuje się orientacją producentów na potrzeby ludności. Wolumen towarów, który jest realizowany na rynku krajowym bezpośrednio do funduszy rynku publicznym i IS. Więc funduszy rynku Essentials są zawsze popytu i wielkość konsumpcji jest mniej podatny na wahania cen, a konsument nie może wykluczyć je z użytku, nie może znaleźć prawidłową wymianę.

Jeśli mówimy o rynku aktywów, które stanowią towary należące do elity i mają ograniczony popyt, ogólny spadek dochodów ludności często nie ma wpływu na wielkość ich zużycia jak twierdzili wąski zakres konsumentów.