Jak poprawić nierównowagi w sektorze transportu?

Z obecnej sytuacji w sektorze transportowym, widzę tylko jeden sposób - w dół na linie lotnicze oferujące loty w górę iw dół o większej amplitudzie niż w innych podgrupach, w dużej mierze ze względu na koszty finansowe. Ewentualne spowolnienie w sektorze wskazuje początek korekty w sektorze morskim i fali spadku udziałów dróg i linii kolejowych.
Równowagi w sektorze transportowym (S & P MidCap 400)
Pomimo faktu, że akcje spółek o średniej kapitalizacji rynkowej (S & P MidCap 400) mają wystarczająco dobrą wydajnością 25, 2% od początku tego roku, w tym sektorze jest rentowność znaczne zaburzenia równowagi. Transportu drogowego i kolejowego są związane z takim CAPEX że zapasy tej podgrupie wwozić 22,5%, aw sektorze morskim papieru trochę więcej niż 26,5%.Na tym tle, silne wahania pokazuje wszystko, co związane jest z linii lotniczych. tańce plon, aż do 34,0%, a od teraz, aż do 42,7% (7 maja), aż do 11,0% (26 czerwca). Air Show w Le Burzhe, awarii samolotów, sezonowych skoków przychodów - to trzy najważniejsze czynniki dla przemysłu.