Jak zrobić teh. analiz tej czynności (na przykład)

Dobry wieczór drodzy przedsiębiorców!

W ramach eksperymentu, postanowiłem zamieścić swój ulubiony czas w selekcji i omówić je ze sobą. Wszyscy trzymaliśmy omawiania transakcji postfaktumnye. A jeśli możemy zrobić teh. analiz akcji, jest bardziej prawdopodobne, aby poprawić, w miarę potrzeb, wydaje mi się trudne dla wielu i dla mnie w szczególności, również początkujących.

Byłoby dobrze, gdybyśmy rozplanowany swoje ulubione stosy nadal w wyborze (2-3 akcji) w celu omówienia teh. analiza. Patrzymy i dowiedzieć się, oczywiście z pomocą profesjonalnych komentarzy i również po sesji własnego omówić tutaj, ponieważ błędy, awarie i inne..

DV działanie. Co przyciągnęło.

1- jej swobodę ruchu w dół małej TF.

2 duży spadek posl. torgovuyu sesji

3 spełnił wszystkie poziomy 44, 00

Ale teraz jest pytanie: jak traktować to dalej możliwe ruch, czyli jeśli spojrzeć na Long, musi istnieć wolumen i cena powinna rosnąć, zabezpieczone na kilku okrągłych, a jeśli krótko, potem na 44. 00. Co jeszcze byś przestrzegane poglądy naszych współpracowników?

Dziękuję wszystkim z góry, czekając na komentarze