Jak się oceny Moody?

Moody spodziewa ratingi na jasnym systemie. Jednak w przeciwieństwie do formalnych wskaźników oceny częściej są nieoczekiwane.

Powstaje pytanie, w jaki sposób są wskaźniki? Do najbardziej znanych agencji Moody tym, że jest zwykle przepisywany w dokumentach są dostępne w ramach subskrypcji. Moody oceny oparte są na skali od 100 punktów. Zgodnie z ogólną zasadą, w zależności od skali i dywersyfikacji spółki, jej sytuacji finansowej, efektywności gospodarczej.

Analiza sprawozdania finansowego - to jest ważne, 55%

Sytuacja finansowa (pięćdziesiąt pięć punktów) patrzy na różnych przepływów pieniężnych wskaźnik retencji. Tzw przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym, minus dywidendy.

  • Wstrzymania przepływu długu około 0, 5x oznacza, że ​​firma może być w stanie spłacić długi z większą (1 / 0,5) = 2 lata. A ona, w przypadku braku nowych inwestycji, dosyć gotówkę.
  • W odniesieniu do rachunku długu i przepływów pieniężnych netto z kapitału.
  • Zobowiązania w stosunku do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA).
  • EBITDA minus kapitał jest uważane w odniesieniu do kosztów odsetkowych.
  • Oddzielne pomiary są dokonywane do EBITDA do interesów.

Wszystkie wymienione czynniki pięć są uważane za równoważne i ważą 11 punktów.

45% - to zewnętrzna powłoka

Skala i dywersyfikacja może liczyć na około piętnaście więcej punktów. Spośród nich, nieco ponad jedna trzecia - obiektywnej miary średnich rocznych zarobków. Reszta - analityka prywatną opinią o dywersyfikacji przez segmentu i regionu. W ocenie skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z Moody, trochę więcej niż pięć punktów przypada na subiektywnej ocenie integracji pionowej. Więcej prawie dziesięć punktów w górę rentowności przychodów i EBITDA i EBITDA w stosunku do średnich aktywów. Stabilność firma jest oceniana według średniego procentowa zmiana przychodów marży EBITDA. Jest jeszcze inny piętnaście punktów. *** Podsumowując, pragnę zauważyć, że Moody korzysta ze swoich ratingów prawie 20% na subiektywną i obiektywną ocenę 80%. Każdy wróg Zachodu ryzykuje co najmniej dwadzieścia procent. Pozostając można mierzyć za pomocą odpowiedniej korekty. Ale nie bawić się z iluzji, nawet jeśli jesteś wielkim przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Tak szybko, jak chcesz, aby w rankingu, będzie najprawdopodobniej odrzucone. Ponieważ agencje ratingowe nie lubią tych, którzy wiedzą, jest złe. Koledzy, zróbmy tak samo jak agencje ratingowe. Spróbujmy wypracować skalę ocen spółki do kupna lub sprzedaży. Zignorować oceny innych ludzi w handlu nie, ale historia metodologii Moody wskazuje, że dobrze byłoby mieć głowę na ramionach i czytaj dalej analizy fundamentalnej.

Wszystko Peace!