Odsłon midkepov


Hit Parade
- S & P 400 MidCap indeksy. Akcje spółek o średniej kapitalizacji rynkowej tego lata dobrze wyglądać nie tylko telekomunikacji, z wydajnością 10% -11%, ale banki z 14% -15%, a producenci papieru, wzrasta do 12% -13%. Udziały producentów produktów higieny osobistej i domowego wykazały wzrost o 7%, porównywalny sposób, z papierami producentów sprzętu medycznego.
Jednym z ciekawszych trendów należy podkreślić fakt, że akcje producentów żywności. napojów i wyrobów tytoniowych prawie całe lato spędził na minusie, a przygnębiający wpływ na ich załamuje margines ma tendencję do zdrowego stylu życia. Jednocześnie akcje detalistów spożywczych i towarów konsumpcyjnych (firm konsumpcyjne) wykazała wydajność 8% -9%, wybierając go z listy producentów tych produktów.
Ponadto należy podkreślić, jak akcje banku wyglądała lepiej niż finansów jako całości. Dyskusja o składanie zakupy aktywów Fed jest wyraźnie ograniczona drenów część sektora innym niż banki. W rezultacie jesteśmy prawdopodobne, aby uzyskać wzrost w tej części Skarbu najszybciej rozwiać obawy o rychłym końcu bieżącej polityki Rezerwy Federalnej USA. Dobrej pracy, ja też wyodrębniony Jutila (sektor utilities), który niedawno podnabrat na wadze, mimo że zastój w branży był do połowy lipca.