Francja będzie ban darmowe Wi-Fi oraz blok ToraSieć.

Francuski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało propozycję zakazu dostępu do Internetu za pośrednictwem n

ublichny Wi-Fi i blokowania sieci Tor anonimowość. Propozycje te dotyczą nie pilnych działań antyterrorystycznych i zostanie oficjalnie zaprezentowany w styczniu 2016 r.

Informacje o tym, jak władze zamierzają specjalnie blokować Tora, jeszcze. Ale, na przykład, Chiny skutecznie blokuje ten anonimowy sieci od 2012 roku.

Proponowane działania obejmują zmiany w przepisach, które, między innymi, będzie zobowiązany do operatorów VoIP-usługowych (połączenia głosowe przez Internet), aby zapewnić funkcjonariuszy organów ścigania klucze szyfrowania na wniosek rządu.

Wcześniej stwierdzono, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do wykonawcy nie odtajnić anonimowych użytkowników sieci Tor, który zachęcał agencję do rozstrzygnięcia kwestii na poziomie legislacyjnym.