Wskaźnik Forex xmaster Wzór: wskaźnik trendu dla wszystkich rodzajów handlu

wskaźnik Forex Xmaster Formula jest prostym wskaźnikiem trendu przez które łatwo zidentyfikować początek i koniec trendu. Celem wskaźnika jest zarówno scalanie, transakcje w obrocie wewnątrzgałęziowym, jak i pośrednie i średnioterminowe. Zaleca się stosowanie w parach walutowych, które mają wyraźny trend.

Wskaźnik należy do kategorii "piwnica". Czerwony kolor sygnalizuje tendencję spadkową, zielony wskazuje na tendencję wzrostową. Wygląd strzałki wskazuje na zmianę tendencji.

Forex wskaźnik Xmaster Formula

Wyświetlacz jest realizowany powiadomienie o zmianie trendu przez e-mail i dźwięk powiadomienia.

Ustawienia wskaźnik forex Xmaster Formula

  • EmailAlert - prawda / fałsz - wyłączyć powiadomienia e-mail
  • SoundAlert - true / false - przełączyć wyłączenie sygnału dźwiękowego przy zmianie trendu

Według ekspertów z magazynu ForTrader. org fx wskaźnik Xmaster Wzór Może być stosowana zarówno jako filtr, jak główne źródło sygnałów strategii FX. Zalecamy kupowanie sygnałów wskaźnika w młodszym okresie czasu, uzależniając swój sygnał od starszych ram czasowych.

Pobierz wskaźnik forex Xmaster Formula