Urodziny forex

W styczniu, w dniu 8 stycznia, w Kingston w Jamajce odbyło się spotkanie ministrów finansów krajów członkowskich MFW. Osiągnięto porozumienie w sprawie nowego urządzenia międzynarodowego systemu walutowego . Od tej chwili swobodny przepływ walut został oficjalnie dopuszczony . MFW zwiększył kontrolę nad stanem gospodarki światowej.

Zgodnie z klasyfikacją MFW kraj może wybrać jeden z trzech typów kursów walutowych : stały, pływający i mieszany. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie roli złota jako globalnego środka płatniczego. Od tej pory nie było oficjalnej ceny złota i zaczęli kupować i sprzedawać po cenie rynkowej. Cofnięte zostały także obowiązkowe rozliczenia złota z MFW.

Wszystkie ważne decyzje w MFW są podejmowane kwalifikowaną większością głosów. Głosy są rozdzielane zgodnie z kontyngentem kraju, tzn. Państwa mocniejsze mają więcej głosów. Dlatego w całym okresie istnienia fundacji Stany Zjednoczone odegrały w niej istotną rolę, a bez wsparcia Stanów Zjednoczonych nie podjęto żadnej decyzji.

Tak więc,

8 stycznia 1976 rok można nazwać datą urodzenia współczesnego rynku walutowego lub rynku walutowego. Ze względu na zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących zmiany kursów walutowych otworzyły one szerokie możliwości spekulacyjnych transakcji. Będziesz także zainteresowany

Złotą Standardową i Śmiercią