Kalendarz ekonomiczny - narzędzie do podejmowania decyzji w handlu forex

Stabilny zyskowny handel na rynku Forex - zawsze jest wynikiem ciężkiej pracy i chłodnej kalkulacji, a nie przypadek i szczęście. Aby odnieść sukces jako przedsiębiorca, trzeba wyposażyć nowicjusza znajomość mechanizmów rynkowych, w celu opracowania odpowiedniej jakości, aby nabyć umiejętności korzystania z różnych narzędzi handlowych i strategii. Kalendarium gospodarcze jest jednym z takich narzędzi, które pozwalają być świadomymi ważnych wydarzeń związanych z wymianą i podejmować właściwą decyzję we właściwym czasie.

Wpływ rozwoju gospodarczego na dynamikę waluty

Dynamika parach walutowych jest zależne od wielu czynników, z których niektóre nie można przewidzieć ani przewidzieć. Wyspa stabilności pośród tego oceanu niepewności i kalendarz dla handlowców Forex.

Dynamika krajowej waluty jest bezpośrednią konsekwencją sytuacji ekonomicznej w państwie. Im bardziej stabilna i skuteczna gospodarka, tym silniejsza waluta krajowa. Opublikowane statystyki ekonomiczne pozwalają rynkowi ocenić stan gospodarki i jej perspektyw, co znajduje odzwierciedlenie w dynamice par walutowych.

Większość podstawowych wydarzeń - decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, najważniejszych raportów ekonomicznych itp. Publikowane są zgodnie z ściśle określonym harmonogramem.Mogą mieć znaczący wpływ na dynamikę par walutowych, co czasem prowadzi do powstania nowego średniookresowego trendu. Dobry przedsiębiorca powinien zawsze pamiętać o takich wydarzeniach gospodarczych, dostosowywać swoją taktykę handlową do kalendarza wiadomości ekonomicznych. Można powiedzieć więcej - udany plan handlowy nie może zostać zrealizowany bez uwzględnienia statystyk makroekonomicznych.

wymieniać Forex kalendarz wydarzeń: wszystko jest łatwiejsze niż się wydaje

, aby skorzystać z kalendarza ekonomicznego w handlu na rynku Forex jest o wiele łatwiejsze niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Obserwujemy znaczenie opublikowanego wskaźnika i jego przewidywanej wartości. Jeśli rzeczywista liczba była lepsza niż przewidywano, to prawie zawsze działa jako czynnik napędzający wzrost krajowej waluty i vice versa. Im większa różnica między rzeczywistą i przewidywaną wartością, tym większa jest zmienność odpowiedniej pary walutowej.

Ważnym momentem korzystania z kalendarza zdarzeń forex jest wejście i wyjście z rynku. Po wyjściu z ważną wymianę wiadomości, takie jak w sektorze pozarolniczym raportu lub konferencji prasowej EBC w odpowiednich parach walutowych poziomach zmienności może znacznie zwiększyć w kilka razy, zaledwie kilka minut para może spaść lub wzrosnąć niekiedy o kilkaset punktów. Dla małej wielkości złoża, takie zmiany mogą mieć kluczowe znaczenie, więc niektórzy kupcy wolą pozostać na rynku w przededniu ważnej wymiany zdarzeń.

Oczywiście, korzystanie z kalendarza walutowego forex, jest o wiele bardziej dopracowany niż opisane w tym artykule: zakres znaczenia gospodarczego statystyk jest dość względne, niekoniecznie parą waluty reaguje na rzeczywistej poprawy wzrostu i tak dalej.Opisanie wszystkich subtelności nie ma sensu, ponieważ dla każdej waluty jest zestaw najbardziej istotnych danych ekonomicznych, na które reaguje. Wszystko to determinuje każdy przedsiębiorca dla siebie w praktyczny sposób. Ważne jest, aby pamiętać, że po prostu nie można prowadzić handlu z zyskiem na rynku Forex bez korzystania z kalendarza ekonomicznego.