Instrumenty pochodne i prawo

Autor : Gyunter Rayner
Anglia . : Finanzinstrumente im Recht
Serie : Współczesne prawo bankowe

2005
w twardej okładce, 496 stron
ISBN 5-466-00081-7, 3-7890-7855-7
Nakład: 2000 egz.
Rozmiar: 60 x 90/16 (~ 145h217 mm)

Zawartość książki na temat prawnych aspektów rynku instrumentów pochodnych

niniejsza książka jest jednym z najbardziej kompleksowych badań zawierających analizę charakteru prawnego pochodnych instrumentów finansowych . Zaczynając od właściwości finansowych i gospodarczych pochodnych, autor oferuje różnorodne podejścia do definicji i delimitacji innych rodzajów transakcji forward oraz innowacji finansowych.

szczegółowo cechy reżimu prawnego kontraktów pochodnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i podatkowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę statutu transakcji forward (pochodne), close-out netting regulacji, rachunkowości i księgowości podatkowej, w tym instrumentów pochodnych zabezpieczających. Książka zawiera wiele przykładów o porównywalnym charakterze prawnym. W wydaniu rosyjskim załączony jest dodatek zawierający fragmenty normatywnych aktów prawnych Niemiec regulujących rynek terminowy.

Książka otwiera serię „Modern Prawo bankowe” i mogą być przydatne dla prawników, ekonomistów, specjalistów rynku finansowego działających w sektorze bankowym i na giełdzie, a także dla wszystkich zainteresowanych w kwestii regulacji prawnych rynku instrumentów pochodnych.