Indeks nastrojów konsumentów (PPI, CCI, Wskaźnik Optymizmu Konsumentów)

Consumer Sentiment Index (CCI, CCI, Consumer Confidence Index) - znaczący wskaźnik do oceny rozwoju rynku konsumentów danego kraju. Wskaźnik ten jest stosowany na całym świecie jako wskaźnik potencjalnych zmian popytu konsumpcyjnego i inflacji w kolejnych okresach.

Indeks cen konsumpcyjnych obliczany jest na podstawie metodologii Uniwersytetu Michigan. Opiera się on na próbie przeprowadzonej w gospodarstwach domowych w Polsce. Badanie obejmowało tysiąc osób w wieku od 15 do 59 lat.

Każdy z uczestników badania otrzymuje 5 pytań:

  1. O sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  2. O planach zmiany sytuacji finansowej w przyszłości;
  3. O prognozie uczestnika dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju;
  4. O prawdopodobnym rozwoju gospodarki kraju w ciągu najbliższych 5 lat;
  5. Jeśli chodzi o celowość dokonywania dużych zakupów.

Indeks nastrojów konsumentów jest określana przez odjęcie od dodatniej stronie negatywnych odpowiedzi, aż 100.Opierając się na wynikach, obliczany jest PIT. Indeks nastrojów konsumentów CCI reprezentuje średnią arytmetyczną badanych indeksów.