Indeks cen konsumpcyjnych

[Ramka] Indeks cen konsumpcyjnych jest jednym z głównych wskaźników ekonomicznych, której celem jest przede wszystkim do monitorowania inflacji i procesów, które są z nim związane.

obliczanie indeksu jest dość prosta i jest badanie dynamiki zmian cen produktów i usług wchodzących w skład koszyka konsumenta. Obliczenia są dokonywane w walucie kraju, który jest badany. Wskaźnik ten jest najczęściej używany w badaniu krajów rozwiniętych.

Istnieje powszechne formuła, która jest w stanie określić znaczenie wskaźnika cen konsumpcyjnych. Aby to zrobić, jest porównanie tego wskaźnika ze zmianą stopy procentowej. W normalnych warunkach, dane te nie powinny być bardzo różne od siebie. Jeżeli warunek ten jest spełniony, możemy mówić o stabilizacji w kraju, a tym samym atrakcyjność waluty samego państwa rośnie w oczach inwestorów.