Kredyt konsumencki (kredyt konsumencki)

[Ramka] Kredyt konsumencki jest ważnym wskaźnikiem ekonomicznym, który charakteryzuje amerykańskiego systemu finansowego, i ma silną pozycję w cudzysłowach dolara.

Indeks ten obejmuje bankowość całego kraju oraz poziomu systemu kredytowego konsumenta, które otrzymują mieszkańcy z wykorzystaniem kart kredytowych. To sprawia, że ​​można mówić o pewnego rodzaju wskaźnik popytu na rynku krajowym. Podczas pracy z tym wskaźnikiem, inwestorzy nie zwracają uwagi na poziom jego wzrostu. Wzrost wydajności wskazuje na stabilną sytuację w kraju, co powoduje, że ludzie nie boją się podejmowania nowych kredytów. Należy pamiętać o sezonowości tego wskaźnika, podobnie jak w czasie wielkich świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia, podwyżek stóp kredytu samodzielnie, bez odniesienia do gospodarki.

Przeliczone indeks kredytu konsumenckiego jest dokonywane co miesiąc, po którym dane te są publikowane.