Dolar słaby: jakie są konsekwencje?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Domyślne - to straszne słowo, które w krótkim czasie może być stosowane do amerykańskiej waluty. I spadek kursu dolara będą miały wpływ nie tylko obywateli USA, ale także na gospodarkę światową jako całość, ponieważ jest silnie uzależniona od tej walucie.

Co się stanie gospodarki USA i innych krajów w przypadku znacznego osłabienia dolara?

Gwałtowny spadek wartości dolara w jego historii się ogromna ilość czasu i każdy kolejny czas bolesnych ciosów dla gospodarek wielu krajów. Ostatni kryzys wystąpił właśnie z tego powodu. Tak więc, dolar - katalizatorem, który wyzwala różne procesy makro świata. Znaczący spadek waluty amerykańskiej bolesny wpływ na gospodarkę krajów zachodnich i krajach rozwijających się.

Jeśli dolar nadal jest domyślny dzieje, czego konsekwencją będzie zmniejszenie jego wartości w stosunku do euro i to będzie dużo tańsze w porównaniu do innych walut.

Sytuacja gospodarcza w USA jest to, że istnieje wysokie tempo inflacji. Towary mają wysokie ceny, które w dalszym ciągu rosnąć, rosnąć płace i wydajność pracy nie ulega zmianie. Słabnący dolar będzie tylko prowadzić do wzrostu inflacji. Przyspieszenie tempa to pociągnie za sobą wzrost stóp procentowych.

Gospodarka USA odczują spowolnienie tylko w pierwszych dniach po upadku dolara. towary amerykańskie staną się tańsze, a popyt w USA wzrośnie do nich, gdyż przyczyni się do wzrostu eksportu. W związku z tym gwałtowny spadek wartości dolara w pewnym stopniu korzystne dla kraju, nie można powiedzieć o innych. Ze względu na to wszystko, zawodnicy USA w innych krajach twarz stracić część rynku. To jest powód, że władze USA nie podejmują poważne działania w celu wzmocnienia dolara wobec innych walut, takich jak funta, jena i euro.

W przypadku spadku wartości dolara do historycznych minimów UE, najprawdopodobniej, będzie również podjęcie działań na osłabienie euro, w celu uniknięcia nadmiernego umocnienia wobec innych walut.

Dla Rosji, słaby dolar ma wiele negatywnych konsekwencji. Zmniejszając jego szybkość zmniejszy przychody z tytułu spadku światowych cen ropy naftowej. Ponadto, ze względu na niską konkurencyjność produktów krajowych, ich producenci będą trudne do przetrwania, jak lokalny przepływ gush rynek towarów zagranicznych wyższej jakości po niskich cenach.

Domyślny i dolara na giełdzie. Jak zachowywać handlowców?

Zawiadomienie o domyślnie - to świetna okazja, aby zarobić na rynku walutowym. Informacja na temat stanu gospodarczego USA, a także innych krajów będących emitentami drugiej walucie w parze walut, powinny być dokładnie przeanalizowane.

Jeśli następuje oświadczenie, że domyślnie jest przenoszona, dolar powinien udać się na poprawie. Okoliczność ta może zapobiec komunikat mówiący, że kryzys w strefie euro wzrosła.

Stabilizacja gospodarki amerykańskiej jest możliwe tylko wtedy, gdy zmniejszenie długu zewnętrznego. Jeśli rząd USA nie podejmować żadnych działań, to dolar spadnie dramatycznie. Taka sytuacja byłaby korzystna dla transakcji walutowych w stosunku do dolara. W tym przypadku sprzedaż dolara przyniesie znaczące korzyści dla przedsiębiorcy.