Bilans handlowy (bilans handlowy)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Jaki jest bilans handlowy?

Bilans handlowy (angielski - bilans handlowy). - bilans handlowy: różnica między dochodami i wydatkami w transakcjach handlu zagranicznego kraju. Pozytywny bilans handlowy wskazuje, że wywóz z kraju przekracza import. W związku z tym ujemna równowaga wskazuje odwrotny stosunek liczby towarów przywożonych i wywiezionych.

W prostych słowach bilans handlowy jest różnicą między eksportem a importem.

Jaka jest nadwyżka handlowa?

Nadwyżka handlowa charakteryzuje się przewagą towarów i usług eksportu nad importem wskazuje na wysoki poziom popytu na produkty w kraju na rynku globalnym, a także czasami nadmiaru produkowanych towarów.

Jaki jest ujemny bilans handlowy?

Negatywny bilans handlowy wskazuje na szerokie zużycie zagranicznych towarów. Uważa się, że nadwyżka raczej negatywne, t. I. W tym przypadku, wspierane przez lokalne firmy, a więc gospodarki kraju. Ujemne saldo operacji handlu zagranicznego może mówić o słabo rozwiniętej i niekonkurencyjnej gospodarce. Najczęściej taka sytuacja prowadzi do dewaluacji waluty krajowej (dewaluacji), co zdarza się w wyniku braku zdolności do spłaty swoich transakcji importowych.

Ale zjawisko to ma pozytywne strony, a mianowicie możliwość kontrolowania inflacji oraz wspierać wysoki standard życia.Ten przykład może służyć jako Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo.

Ujemny bilans handlowy nazywany jest również deficytem handlowym.

Dlaczego potrzebujesz bilansu handlowego dla handlowca w Forex?

wskaźnik bilansu handlowego jest jednym z nielicznych wskaźników, które nie są w stanie zapewnić bezpośredni i pośredni, bezpośredni wpływ na wahania waluty krajowej. Jest to wyjaśnione w sposób następujący: bilans handlowy odzwierciedla stały przepływ środków finansowych między krajami partnerskimi związanych ze świadczeniem niektórych towarów i usług na podstawie umowy.

Warto zauważyć istnienie paradoksu, który jest, że szybkość reakcji waluty krajowej w raporcie na temat bilansu handlowego jest na minimum, a wszystko dlatego, ze względów konstrukcyjnych i technicznych. Oznacza to, że sprawozdanie charakteryzuje się pewnym opóźnieniem. Powodem tego jest czas potrzebny na jego przygotowanie i zaprojektowanie. Dlatego dynamika kursu jest bardzo rzadko odzwierciedla prawdziwej wartości przepływu i zasoby materialne pomiędzy partnerami handlowymi.

Przydatne artykuły na ten temat

  • Co to jest MFW?
  • Co to jest WTO?
  • Forex Analiza fundamentalna: Charakterystyka walut istotniejszej
  • Kalendarz ekonomiczny, a przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej handlu na rynku Forex