Indeks Dow Jones (Dow Jones)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

999 Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest indeksem giełdowym? w tym trzydzieści największych firm amerykańskich (blue chips), który został stworzony przez Charlesa Dow'a, redaktora Wall Street Journal i założyciela Dow Jones & Company.

Dow Jones - najstarszy indeks rynkowy, liczony od 26 maja 1896 roku. DJIA to prosty przeciętny wskaźnik dynamiki cen akcji. Słowo "przemysł" nie jest w pełni istotne, gdyż do tej pory nie wszystkie przedsiębiorstwa objęte indeksem znajdują się w sektorze przemysłowym.

Skład indeksu

nie jest trwały. Składniki mogą się różnić w zależności od pozycji firm w gospodarce amerykańskiej i na rynku. Lista firm tworzących indeks składa się z gazety The Wall Street Journal. -> Ponieważ indeks

indeksu Dow Jones obejmuje tylko 30 firm, nie może odzwierciedlać ogólnej aktywności na giełdzie. Uogólnionej rysunku wraz z Dow Jones używa innych wskaźników, takich jak zdjęcia, S & P 500

Nasdaq Index (Indeks Nasdaq kompozytowe) oraz wskaźnik