Bank Centralny Szwajcarii zapewnił stabilność

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

20 marca 2014 zakończony przed planowanym posiedzeniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB). Stopa procentowa, po której banki komercyjne otrzymać pożyczki z Banku Centralnego, został utrzymany na poziomie 0 - 0, 25%. Jest to bardzo ważne dla handlowców, którzy handlują na parach walutowych EUR/CHF, stało się komunikat o zapisaniu dolną granicę na poziomie 1,20 franków szwajcarskich za euro. W przypadku określonej wartości Banku Centralnego Szwajcarii zacznie interweniować i kupić euro. W 1 kwartale 2014 roku wzrost gospodarczy przyspieszy, ale w stosunku do oczekiwanego wzrostu gospodarki Szwajcarskiej w 2014 roku nie zaszły żadne zmiany, a PKB jest szacowany ekonomistów banku wzrośnie o 2%. Prognozy na zmiany w poziomie inflacji w tym samym okresie czasu doprowadzono do 0% w stosunku do poprzedniego założeniu wzrostu 0.2%, a w roku 2015 - 0,4%, przy czym wartość Prognoza wskazano wcześniejszym 0,6%. W niedalekiej przyszłości, spotkanie nie oznaczać zagrożenia dla inflacji.