Zdjęcie Inventory

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Zapasy akcji - rejestr akcji imiennych, które wyświetla nazwy i adresy ich prawnych właścicieli. Emitent może być firma lub instytucja publiczna, wydawanie własnym imieniu papierów wartościowych. Inwentaryzacja zapasów jest elementem procedur związanych z emisją papierów wartościowych.

Decyzję o emisji akcji

Decyzję o emisji akcji jest dokument sporządzony przez emitenta na podstawie umowy w sprawie utworzenia spółki akcyjnej. Dokument wydawany kiedy następujących okolicznościach:

 • konwersja papierów wartościowych;
 • Wzrost upoważnionej funduszu;
 • dodatkowa emisja akcji.

Dokument przewiduje:

 • rodzaj papierów wartościowych;
 • kategoria wyemitowanych akcji;
 • forma akcji;
 • cena nominalna każdej akcji;
 • liczba papierów wartościowych;
 • prawa własności akcjonariuszy;
 • warunki i tryb emisji akcji;
 • Zobowiązania Emitenta.

Rejestracja akcji

Papiery wartościowe muszą być zarejestrowane, niezależnie od rodzaju i celu emisji. Aby zakończyć proces rejestracji emitenta musi złożyć następujące dokumenty:

 • kopia notarialnie BIN certyfikatu;
 • poświadczoną notarialnie kopię dokumentu na formułowaniu AO zarejestrowanego z IRS;
 • odpis postanowienia w sprawie mianowania dyrektora i głównego księgowego;
 • kopia notarialnie artykułów osoby prawnej;
 • kopia uczestników ogólnego protokołu obrad JSC;
 • Dane na rachunkach bankowych;
 • dowód wpłaty kapitału docelowego.

rosyjskie ustawodawstwo wymaga uiszczenia cła państwowego o rejestrację papierów wartościowych zagadnienia prawnego. Fakt płatności cła publicznej potwierdzają oryginału zlecenia płatniczego lub notarialnie kopii dokumentu. Nakaz zapłaty musi być również odpowiednia uwaga banku na realizację swoich zobowiązań Emitenta do zapłaty dla tej kolekcji.

W niektórych przypadkach, rejestracja spółki i sprzedaży akcji wyemitowanych przez nią stanowione jest dozwolone tylko za zgodą władzy publicznej. W związku z tym, emitent musi dostarczyć dodatkową kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie. Musisz podać informacje na temat właścicieli akcji:

 • dla organizacji - pełna nazwa osoby prawnej, cyna, BIN, NACE i datę rejestracji;
 • dla obywateli - danych paszportowych, w tym informacji o lokalizacji.

Równolegle należy podać

 • skrót i pełna nazwa instytucji kredytowych i danych bankowych, za pomocą których będą prowadzone działania finansowe podmiotu prawnego i adres emitenta, numer kontaktowy oraz kod pocztowy JSC;
 • szczegóły paszportu CEO, w tym adresu rejestracyjnego.

Jeżeli osoba prawna zarządza zarząd, dodatkowe potrzeby, aby notarialnie kopię protokołu w sprawie zatwierdzenia odpowiednich kandydatów.

Po tym, inwentaryzacji zasobów, które powinny zawierać wszystkie dane na temat ich właścicieli. Ten etap kończy się proces rejestracji emitenta.