Agencja standartd & Poor (S & P)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Standard & Poor agencja (S & P) - spółka zależna od McGraw-Hill, jest zaangażowany w badaniach analitycznych rynku finansowego. Wraz z agencjami Moody i Fitch Ratings spółka ta należy do najbardziej wpływowych międzynarodowych agencji ratingowych. S & P jest również znany jako twórca i redaktor amerykańskiej indeks giełdowy S & P 500 i australijski S & P 200.

Jako międzynarodowy ratingowa Standard & Poor agencja przypisuje krótkoterminowe i kredyty długoterminowe ratingi emitentów i indywidualnego zadłużenia.

Więcej informacji o agencji ratingowej Standard & Poor's