Stabilny Trading - klucz do doskonałości

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Inwestorzy, którzy postawili sobie cel, aby uzyskać stabilny, ale nie wybitne zyski są mniej narażone na żal, niż tych, którzy dążą do doskonałości. Emocjonalnie kompetentny inwestor wie, że nie każda transakcja wygrywa.

Ponieważ rynki odzwierciedlają zbiorowe działania ludzi - z natury skłaniające się do błędów - same rynki są również niedoskonałe. Tak więc dążenie do spójności, a nie perfekcji, może zmniejszyć żal i poprawić zadowolenie inwestorów z ich pracy.

Chociaż żałuje to bolesne emocje, zawsze oferuje inwestorom możliwość uczenia się czegoś. Udane inwestorzy uczą się wspominać przeszłe żal i wykorzystać skuteczne strategie zarządzania emocjami. Uczeni emocjonalnie emocjonalni inwestorzy nie są ze sobą związani. Zamiast tego widzą rynki jako okazję do ponownego otwarcia na sukces. Emocjonalnie kompetentni inwestorzy zdają sobie sprawę, że gdy zamykamy jedno drzwi, otworzy się kolejny.

Przydatne artykuły na ten temat

  • Psychologia handlu: przedsiębiorca za pieniądze?
  • Kiedy zysk na Forex przynosi klęskę
  • Plan psychologiczny pomyślnego handlowca forex