Kanał boczny (poziomo)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

kanał boczny (poziomo) - nizkovolatilnoe ruch giełdzie, co znajduje odzwierciedlenie w lekkim zmiany ceny instrumentu przez dłuższy okres czasu. Najczęściej zjawisko to jest charakterystyczne dla okresów, kiedy spekulanci nie może zadecydować o dalszym ruchu cen i czekają na wyraźny sygnał do działania, więc handel jest zwiększone ryzyko w kanałach bocznych.

Taka dynamika rynku może pojawić się w krótkich odstępach czasu (na dziennych i godzinowych wykresów), a na dłuższych przedziałach czasowych, w zależności od sytuacji na świecie.

technicznej konstrukcji takiego kanału przeprowadza się w oparciu o co najmniej trzech punktów, przy czym linia kanału są głównie umieszczone poziomo. Powstały linia kanału jest bardzo silny Podpory i opory.