Reforma cen

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Jeżeli w kraju w tym samym czasie zmian cen państwowych dla szerokiej gamy produktów i usług, może to wskazywać na przeprowadzenie reform cenowych. W ramach tych działań, jest zrozumiałe, zmianę mechanizmu ustalania cen (np, przejście od ceny ustalonej przez państwo bezpłatnej wyceny rynkowej).

wycena Reformacja - kluczowe elementy reorganizacji

reform cen obejmuje rodnik modyfikację metod cen i restrukturyzacji całego zespołu, w tym

  • ceny hurtowe;
  • Zamówienia;
  • detaliczny.

Reforma cenowa zawsze wiąże się cen detalicznych, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane ze wszystkimi elementami systemu. Ceny detaliczne dla niektórych kategorii towarów (na przykład mięsa i produktów mlecznych) są znacznie poniżej rzeczywistych kosztów ich produkcji oraz cen zakupu. Rząd został zmuszony do wyeliminowania tej różnicy poprzez kierowanie dotacji dla producentów. Jednakże takie środki nie są optymalne - przyczyniają się one do zmniejszenia produkcji tych produktów w celu wywołania nieracjonalne im.

Dla udanej reformy, zmiany cen i indeksacji dochodów ważne jest, aby spełnić warunek - jak najszybciej opracować skuteczną metodę monitorowania wahań cen.

Reforma cen i zamówień państwowych. ceny umowne oraz warunki zmian zatwierdzonych przez władze, do składania zamówień państwowych w trakcie negocjacji z firmami, głównej grupy konsumentów i organizacji hurtowych, biorąc pod uwagę koszty tomów, cennika i cen rynkowych, jeżeli znane są te parametry. Ustalenie umownych cenach hurtowych, a także składania zamówień państwowych jest ważnym elementem reformy cenowej.

Ceny i reforma sektora bankowego. W kontekście reformy cenowej powinna zostać zmieniona prawa bankowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na regulacji walutowym.

Reforma cen i optymalizacji mechanizmu ekonomicznego. Przeprowadzenie reformy cenowej jest nierozerwalnie związany z przeglądem mechanizmu ekonomicznego, transformacji organizacyjnej struktury zarządzania i wzmocnienia zagranicznych stosunków gospodarczych oraz zwiększenie efektywności polityki finansowej i kredytowej.

Osłabienie gospodarki kraju jest wynikiem niedoskonałego systemu cen, w tym metod wyceny. Jednakże, rodnik reform może spowodować późniejsze ponowne obliczanie parametrów kosztów. Powodem takiego rezultatu może być wyeliminowanie nierównowagi zgromadzonych w systemie cenowym. Te zaburzenia równowagi trzeba jak można wyeliminować większość, ale jeszcze ważniejsze, aby utworzyć nowy mechanizm kształtowania się cen, co pozwoli uniknąć takich niezgodności przyszłości i stworzenia efektywnego rynku.

Pozytywny wpływ reformy cenowej

Reforma cenowa otwiera nowe perspektywy dla elastycznych i zwrotny kontroli cen w celu stworzenia optymalnej równowagi między podażą i popytem.

Reforma cenowa ma na celu:

  • Zwiększenie efektywności produkcji efektywność produkcji zależy od wydajności, jakości produktów, zużycia materiałów i kapitałochłonności. wydajność produkcji jest szacowana na podstawie konkurencyjności produktu, który jest określony przez towary cena/jakość. Tak więc reforma cenowa może poprawić wydajność produkcji.
  • rozwój handlu. Wzrost obrotów zależy nie tylko od producenta, ale również od aparatu państwowego (władz i zmian legislacyjnych). Korekta ceny na rzecz zmniejszenia wzrostu siły nabywczej, a zatem - i wzrost wymiany handlowej.