Inwestycje w akcje o wartości indeks rynku wiersz

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Master Class: Rzeczywiste inwestycje

indeksami giełdowymi obliczona wartość Agencja Linia, monitorowanie zapas ponad 1700 firm z punktu widzenia " przestrzeganie terminów "i bezpieczeństwa. Korzystając z modelu opierającego się na rentowności firm, Value Line przewiduje, które zapasy będą miały lepsze lub gorsze względne ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podstawą do ich kalkulacji jest zasada inwestowania tej samej kwoty w różne papiery wartościowe.

Oczywiste jest, że przy takim sposobie obliczania Indeksu podlega dużym wahaniom i odbiciem obecnych procesów gospodarczych. Z tego powodu indeks Wartości Linii jest bardziej wrażliwy na wahania tanich, a nie stosunkowo drogich papierów wartościowych. Ponadto każda akcja przypisana jest ocenie ryzyka, co wskazuje na zmienność cen akcji w stosunku do średnich wskaźników rynkowych.

Więc całkiem interesujące byłoby rozważenie techniki obliczeniowej, dla której przyjmujemy dwa indeksy. Pierwszy wskaźnik nazywa się Value Line Composite (arytmetyka) Index , drugi - Value Line Composite (Geometria) Index .Dla uzyskania maksymalnej jasności, prezentujemy poniższy przykład, obliczanie pierwszy indeks

Tak, aby obliczyć Value Line Composite (arytmetyka) Index Zakładamy, że pierwszego dnia notowania (dzień 0) akcji A, B i C Ceny:

- A - 20 $
- B - 30 $
- C - 40 $

Teraz trochę skomplikować, i zakładamy, że następny dzień (dzień 1) był Zasobu podzielone w stosunku 1: 2 podziału akcji i C w stosunku 1: 4 Cena zamknięcia tego dnia wynosiły odpowiednio

- a - $ 6
- B - 21 $
- C - 11 $

Obliczmy nasz indeks na kolejny dzień (dzień 2). Aby to zrobić, sprawdź ceny zamknięcia

- A - $ 7
- B - 20 $
- C - 10 $

Obliczyć względną zmianę ceny każdej akcji w porównaniu do dnia wcześniej (używamy prosty arytmetyczna formuła, znany nam z programu: i = A2 / A1), w tym samym czasie nie należy zapominać, że w pierwszym dniu nie było podziału akcji a i C, a więc musimy pomnożyć cenę pierwszego dnia od stosunku kruszenia

- a = (6 * 2) / 20 = 0, 6
- B = 21/30 = 0, 7
- C = (11 * 4) / 40 = 1, 1

oblicza następnie średnią arytmetyczną wartości względnych zmianach (i znowu pamiętamy programy szkolne )

(0 0 6 + 7 + 1, 1) / 3 = 0, 8

i wreszcie obliczenia wartości indeksu. Jako podstawę weźmiemy pod uwagę bezwzględną wartość indeksu w dniu zero - 100. To bardzo proste: należy pomnożyć średnią arytmetyczną wartości bezwzględnej wskaźnika w stosunku do poprzedniego dnia, lub

100h0, 8 = 80

Powtórz operację dla drugiego dnia. Obliczyć względną wielkość drugich zmiany cen dni

- A = 7/6 = 1 1667
- B = 20/21 = 0, 9524
- C = 10/11 = 0, 9091

znaleźć średnią arytmetyczną względnej wartości

(1, 1667 + 0 9524 + 0, 9091) / 3 = 1, 0094

i policzyć wartość wartość indeksu Linia Composite (arytmetyczna) indeks sekund dzień

* 1 80 0094 = 80 752

algorytm obliczania geometrycznego wartości indeksu linia złożonych (geometryczna) indeks jest podobna do operacji arytmetycznych, ale zamiast arytmetycznej średniej geometrycznej wykonaniu.Średnia geometryczna wartości względnych zmian cen jest obliczana w następujący sposób:

(A1 * A2 * ... * An) / n,

, gdzie A1- względna zmiana ceny pierwsza akcja,
A2 - względna zmiana drugich cen akcji ,
An - względna zmiana cen ostatniego składu.

Uważa się, że wskaźnik ten pozwala lepiej zrozumieć skuteczność inwestycji, ponieważ przeważają nad nimi pojedyncze zapasy. Ta technika słabo odzwierciedla sytuację na rynku jako całości, ale jest bardzo przydatna dla dynamicznych spekulantów.