Insider Własność

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Index Insider Własność To pokazuje udział akcji spółki, które są w posiadaniu tzw insiderów, czyli osób, które mają bezpośredni związek z organizacją (np kadry kierowniczej, dyrektorów spółek).

Insider Własność jest ważne dla przedsiębiorców. Jeżeli wartość tego wskaźnika zaczyna gwałtownie spadać do (tj wtajemniczeni sprzedać swoje udziały), może to być wezwanie do działania dla handlowców, którzy również zaczynają „znieść” handlu. Firma jest, akcje, które są rozprowadzane wśród większości znawców uważane całkiem udany i korzystają handlowców

popularność.

Biorąc pod uwagę, że Insider Własność - indeks akcji, wyrażoną w procentach, można obliczyć w następujący sposób: