Główna import Cena (Indeks cen importu)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

na wskaźnik cen importu odzwierciedla specyficzny wskaźnik importu produktów pochodzących z jednego kraju przez określony okres czasu. Dane te są obliczane na bazie miesięcznej.

Ten wskaźnik ekonomiczny jest rodzajem wskaźnika inflacji w kraju. W obliczeniach wskaźnika jest porównanie cen krajowych towarów i usług z koszyka konsumenta, z ich znaczeniem w akcję cen importowanych. Wzrost tego wskaźnika pokazuje kierunek kraju na rynku zagranicznym. Jeśli objętość eksportowanych produktów są obniżone, to istnieje większe pętli na rozwoju wewnętrznym. W praktyce obrotu powinien powiedzieć, że wzrost wolumenu importu prowadzi do umocnienia dolara jako waluty międzynarodowej.

Wskaźnik jest opublikowany w obszarze dziesiątego dnia każdego miesiąca.