Indeks sprzedażydomy.

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

[Ramka] Indeks domów sprzedanych (sprzedaży nowych domów) jest ważnym wskaźnikiem ekonomicznym, który charakteryzuje się całkowitą liczbę sprzedanych domów na rynku wtórnym za rok.

Znaczenie tego wskaźnika jest spowodowany faktem, że jest on w stanie wskazać trendy, które mają miejsce w kraju, tym samym wskazując na perspektywy gospodarcze. Wykorzystanie tych danych w pracy jest łatwe. Jeśli indeks dla istniejących domów (istniejących sprzedaży domu), a następnie sprzedał rośnie, konieczne jest, aby mówić o silnym rozwoju gospodarczego. To pozwala inwestorom do pracy na zakup długoterminowego waluty kraju.

Publikacja domów sprzedanych Indeksy następuje na koniec każdego miesiąca. Wymagana jest praca, aby pamiętać, że liczba ta jest sezonowa.