Analiza fraktalna

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Przedsiębiorców i inwestorów są zawsze w potrzebie bezpiecznej i skutecznej metody prognozowania rynków finansowych. I wielu z nich znaleźli odpowiedzi w analizie fraktalnej, które nie używają wskaźników, jak również szeregu niskiej skuteczności systemów mechanicznych. Tego typu analizy mogą przyjrzeć się na rynku.

Istnieje więcej specjalistów, którzy wierzą w wielką przyszłość fraktalnej teorii. Nie trzeba dodawać, fraktale wokół nas. Są to galaktyki, cytaty, tornada, a nawet ludzi.

Fraktale - to wszystko, co jest nieliniowa i kilka rozwiązań.

Fraktalna może być reprezentowane przez geometrycznych kształtach, z których każda stanowi integralny element układu.

Istotą analizy fraktalnej

Jak pokazuje praktyka, przewidywanie pozycji nie ma krótkoterminowe powtarzalnych cykli lub wzory. Wskaźniki lub sekwencji stosowane przez większość handlowców, można łatwo znaleźć w dowolny zestaw liczb. Określić dalsze zmiany cen w krótkim okresie, jedynie na podstawie analizy technicznej wykresu jest praktycznie niemożliwe. Taka praca może być porównana tylko do gry w ruletkę „szczęście - nieszczęście”.

Wielu doświadczonych handlowców zdają sobie sprawę, że podczas handlu intraday (stosując pięć minut ramy czasowe), to jest mało prawdopodobne, aby odnieść sukces - to strata czasu. Uważa się, że te podmioty gospodarcze będą prędzej czy później okazują się „pod kreską”. Głównym powodem - niewielki dochód, koszty ogólne, prowizje i tak dalej.

Z drugiej strony analiza fraktalna zwolennicy uważają, że długie stopy terminowe ruchu są określone zasady i można przewidzieć.

Uważa się, że na dzienne i tygodniowe wykresy, można zarobić dobrą tendencję przedmiot następujący.

Fractal model

W rzeczywistości, fraktalna - model odwrócenia rynku, który występuje w regularnych odstępach na ruchy cen wykres w różnych okresach czasowych. Model było pojawienie się kolejnego etapu dużego badania rynku z punktu widzenia teorii chaosu i fraktalnej geometrii.

Zarówno doświadczeni i początkujący przedsiębiorca nie jest trudno przydzielić Fractal wzór na wykresie - jest utworzony z co najmniej pięciu barów. W tym środkowym pasku musi mieć maksymalną lub minimalną wartość w stosunku do innych barów. Jeżeli jednak kilka barów mają najwyższe lub najniższe wartości, muszą być brane pod uwagę w obliczeniach.

W rzeczywistości, tworzenie fraktalnego wzoru w kierunku górnym lub dolnym. Analitycy z kolei największym zainteresowaniem jest tylko minimalne i maksymalne parametry prętów, które są częścią fraktalnej modelu.

Charakterystyka metody fraktalnej

Głównym zadaniem przedsiębiorcy - jasno określić fraktale na wykresie, który można określić punkt zwrotny na rynku w przyszłości. Bardzo ważne jest, aby zidentyfikować broń, z której mogą być odpychane przez dalszego handlu przed sygnałem przełomowego. Dlatego przedsiębiorca zawsze znajdzie ruch trendu, na którym można zarobić.

Zalety i wady analizy fraktalnej

Ta metoda może być zastosowana w każdym przedziale czasowym i jakimkolwiek rynku. Ponadto, jeśli używasz przerwę sygnalizować fraktali zasadę, że przedsiębiorca nie pojawi się ruchu trendu i zawsze będzie w stanie skorzystać.

Niebezpieczeństwo fraktalnej metody jest to, że można być zaangażowany w niewielkich ruchów rynkowych.

Dlatego, aby zmaksymalizować efektywność handlu jest konieczne stosowanie dodatkowych narzędzi.

Ale z właściwego stosowania analizy fraktalnej w dłuższej perspektywie, przedsiębiorca nie będzie na straty. Powodzenia.