Strefa euro

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

Strefa euro ( strefa euro ) jest unią walutową z 999, która łączy 19 krajów Unii Europejskiej (UE). Oficjalną walutą strefy euro jest euro. Państwa będące członkami unii walutowej są zobowiązane wydawać i używać w obiegach swobodnych banknotów i monet nominowanych w euro. Należy zauważyć, że Europejski Bank Centralny (EBC) jest odpowiedzialny za politykę pieniężną krajów członkowskich strefy euro. 999 Euro obejmuje 19 krajów UE: Austria, Belgia, Niemcy, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Irlandia, Niderlandy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Cypr, Malta, Estonia, Słowacja , Słowenii i Portugalii. Wszystkie wymienione kraje używają euro jako oficjalnej waluty krajowej.

999 krajów UE, takich jak Wielka Brytania, Dania i Szwecja nie weszły do ​​strefy euro, ponieważ mieszkańcy tych krajów kategorycznie sprzeciwia się użyciu euro jako głównej jednostce pieniężnej. W tych krajach istnieje szczególny rozluźnienie traktatu z Maastricht w sprawie utworzenia UE.

Wszystkie państwa UE na podstawie porozumienia z Maastricht (traktatu UE) są zobowiązane przystąpić do strefy euro szybciej czy później i używać euro jako waluty krajowej.