Uwaga: płatność za „specjalne” dywidendy przesunięć uderzyć na opcjach na ich wielkość.

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

W związku z przypadkami płatności przez amerykańskich firm, tak zwane „specjalne” dywidendy dla uczestników rynku opcji w produktach budowlanych, jest ważne, aby wziąć pod uwagę, że takie działania spółki zmieniać strajk opcji o kwotę wypłaconych dywidend.
Tak więc, jeśli „specjalny” dywidendy ponad 10 centów w ciągu kilku tygodni po ogłoszeniu, że dywidenda byłaby „cut-off” Opcje strajkowe pomniejszona o kwotę wypłaconych dywidend. Twoja opcja zostanie oznaczona jako umowy ze starego strajku, ale to będzie działać jako umowy z nowym, zmodyfikowanym strajku.
Ważne jest, aby wiedzieć również, że „specjalne” dywidendy mniej niż 10 centów uderza opcje nie ulegnie zmianie, a także w przypadku spółki, w celu zaoszczędzenia na podatkach, przelew wypłaty regularnych dywidend w tym roku następnego.