1, 5 Roku lub w lewo = 0 8 miesięcy (47 dni sesyjnych)

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

19, 05,2016

W tym dniu iz takim nastawieniem do handlu byłoby lepiej po prostu oglądać hokej:)